– Autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu, i prava industrijske svojine
– Pronalazačko pravo – patenti, know how, i sl.
– Pravo znakova razlikovanja – žigovi, poslovno ime, industrijski dizajn, imena porekla i geografske oznake, i sl.
– Pravo konkurencije – suzbijanje nelojalne konkurencije