Ljermontova 19, Beograd
011/34-70-620
064/20-19-808

NAJČEŠĆA PITANJA

Najčešća pitanja

Da li se bavite potraživanjem naknade i naplate štete prilikom saobraćajnog udesa, sa materijalnom štetom i povredama koje su tom prilikom zadobijene?

Da. Možete nas kontaktirati preko broja telefona 064/20-19-808 ako imate neke nedoumice, ili nas posetiti na adresi Ljermontova 19, Beograd, kako biste nas uputili u sve pojedinosti.

Može li se ugovoriti zastupanje advokata na procenat po uspehu u sporu?

Da. Postoje tipski ugovori o zastupanju na procenat i ti ugovori obično definišu u celosti odnose strana tj. dogovor. Uobičajeno je da se ugovara procenat do 30% i dosuđene advokatske troškove, ukoliko bude Vama naklonjena sudska odluka.

Koliko će trajati sudski postupak?

Svaki sudski postupak je poseban, i zavisi od puno različitih pojedinosti. Možete nas posetiti u našoj kancelariji, i objasnili nam sve pojedinosti slučaja, kako bismo Vam dali okvirne procene, u skladu sa našom dosadašnjom praksom.

Napao me je pas lutalica i pretrpeo sam ujed psa. Želim da pokrenem tužbu za naknadu štete. Koja je procedura?

Nakon napada psa (ili neke druge životinje) prvenstveno je neophodno da potražite kvalitetnu medicinsku pomoć. Poželjno da se obratite državnoj instituciji (Urgentni centar, i slično). Dobro je da odmah pozovete i policiju, i zatražite da sačine Službenu belešku, uzmu podatke na sve relevantne okolnosti događaja, kao i izjave eventualnih očevidaca slučaja. Za ostale detalje najbolje […]