– Naknada štete – materijalne i nematerijalne
– Sastavljanje svih vrsta ugovora – ugovora o kupoprodaji, ugovora o delu, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, i sl.
– Raskid i poništaj ugovora