Postoje dve osnovne situacije i dva različita postupka, gledajući sa pravnog aspekta.

Ukoliko vas je napao pas koji ima vlasnika, taj vlasnik je odgovoran za sve vidove štete koje ste pretrpeli i, u tom pravcu, potrebno je identifikovati vlasnika.

Ukoliko je u pitanju pas lutalica ili čopor pasa lutalica, propisi upućuju na odgovornost lokalne instance. Tako su, za štetu usled napada pasa lutalica u Beogradu, odgovorni Grad Beograd i nadležni Sekretarijat za stambene i komunalne poslove.