Svaki sudski postupak je poseban, i zavisi od puno različitih pojedinosti. Možete nas posetiti u našoj kancelariji, i objasnili nam sve pojedinosti slučaja, kako bismo Vam dali okvirne procene, u skladu sa našom dosadašnjom praksom.