– Nezakonit otkaz
– Povreda na radu
– Neisplaćene zarade i drugih primanja po osnovu radnog odnosa
– Sastavljanje ugovora o radu i radnopravnih akata
– Zastupanje u radnim sporovima