Da. Postoje tipski ugovori o zastupanju na procenat i ti ugovori obično definišu u celosti odnose strana tj. dogovor. Uobičajeno je da se ugovara procenat do 30% i dosuđene advokatske troškove, ukoliko bude Vama naklonjena sudska odluka.