U slučaju da ste učesnik saobraćajne nezgode kao vozač ili putnik, nadoknadu nematerijalne štete možete tražiti od osiguravajuće kuće u kojoj je vozilo lica koje je prouzrokovalo štetu osigurano od rizika. Ukoliko Vam je pričinjena bilo kakva vrsta štete imate pravo na pravičnu kompenzaciju, tj. naknadu.

Lice koje je prouzrokovalo štetu, ili osiguravajuća kuća koja odgovara za osigurani slučaj, vas mora dovesti u ono stanje u kojem biste bili da se taj događaj nije ni desio. Pravni akt, kojim se obraćate, sa zahtevom za naknadu, osiguravajućoj kući ili licu koje je prouzrokovalo štetu, naziva se odštetni zahtev.